Novinky

27.05.2020 Vracení poměrné části zápisného

Od středy 27.5.2020 bude ke stažení na webových stránkách DDM formulář pro žádost o vrácení poměrné části zápisného u kroužků, které nemohly být z kapacitních či bezpečnostních důvodů nahrazeny. Vyplněný formulář zasílejte prosím vedoucímu oddělení, kam kroužek spadá. Žádosti je možno podávat do 31.8.2020, na později poslané žádosti nebude brán zřetel. Nárok na vrácení poměrné části zápisného mají ty kroužky, které nebyly spuštěny či nahrazeny jiným druhem výuky, případně pokud z z důvodu omezení kapacity nebyly nabídnuty náhradní termíny. Upozorňujeme, že součástí zápisného je část úhrady používána na provozní náklady DDM, tudíž není možné pouze vydělit placenou částku počtem schůzek. Částku není možné převádět na platby dalšího školního roku. Pokud nevyužijete vrácení poměrné nárokové části zápisného, bude použita na materiálové zajištění kroužku v dalším školním roce. Všechny žádosti budou vyřizovány postupně, v co nejkratším možném termínu a budou posuzovány individuálně. Děkujeme za pochopení.

ČINNOST DDM OD 11.5.2020

04.05.2020  

DDM od pondělí 11. 5. 2020 zahájí svoji činnost, v rámci všech pracovišť DDM Písek i DDM Milevsko, zájmové útvary, a to v omezeném rozsahu do maximálně 15 účastníků (za předpokladu, že je učebna splňuje rozestupy daného počtu účastníků) a za splnění nutných hygienických podmínek. V současnosti se jedná o zájmové útvary ve vlastních  prostorách DDM a v prostorách zpřístupněných třetí stranou, kde budeme schopni zajistit požadavky hygienické služby.

Účastník se bude moci zájmového útvaru zúčastnit při splnění následujících podmínek:
1) odevzdání čestného prohlášení (je přílohou emailu nebo je ke stažení na webových stránkách DDM – nutno odevzdat při první schůzce)
2) vybavení účastníka rouškou na pohyb po budově (a dalších společných prostorách) + sáček na uložení roušky při každé schůzce
3) nebude povolen vstup rodičů, zákonných zástupců do jednotlivých budov DDM, předání účastníků před budovami při zachování vzdáleností, také při každé schůzce.
Ve všech prostorách i učebnách bude zajištěna desinfekce a účastníci zájmového útvaru budou povinni ji použít.
Na Vaše emaily budou zaslány bližší informace ke konkrétním kroužkům, prosíme o komunikaci pomocí emailové pošty.

Avšak aby byla zajištěna bezpečnost dětí a dodržení předepsaných hygienických podmínek, budou jednotlivé kroužky posuzovány individuálně a výuka bude domlouvána s vedoucími pedagogy jednotlivých oddělení. Prosíme proto rodiče, aby s námi komunikovali v následujících dnech zejména prostřednictvím emailů, abychom byli schopni zajistit výuku. Pro chod některých kroužků může být navržen alternativní čas i termín.


Zájmové útvary budou probíhat maximálně do pátku 26. června 2020. Podrobnosti ještě budou upřesněny po vydání Metodického pokynu MŠMT pro DDM, nejpozději v průběhu 6.5.2020.

 
Předem děkujeme za spolupráci a komunikaci.
 
Za DDM Písek
Mgr. Milan Malík

Naši partneři