Novinky

27.05.2020 Vracení poměrné části zápisného

Od středy 27.5.2020 bude ke stažení na webových stránkách DDM formulář pro žádost o vrácení poměrné části zápisného u kroužků, které nemohly být z kapacitních či bezpečnostních důvodů nahrazeny. Vyplněný formulář zasílejte prosím vedoucímu oddělení, kam kroužek spadá. Žádosti je možno podávat do 31.8.2020, na později poslané žádosti nebude brán zřetel. Nárok na vrácení poměrné části zápisného mají ty kroužky, které nebyly spuštěny či nahrazeny jiným druhem výuky, případně pokud z z důvodu omezení kapacity nebyly nabídnuty náhradní termíny. Upozorňujeme, že součástí zápisného je část úhrady používána na provozní náklady DDM, tudíž není možné pouze vydělit placenou částku počtem schůzek. Částku není možné převádět na platby dalšího školního roku. Pokud nevyužijete vrácení poměrné nárokové části zápisného, bude použita na materiálové zajištění kroužku v dalším školním roce. Všechny žádosti budou vyřizovány postupně, v co nejkratším možném termínu a budou posuzovány individuálně. Děkujeme za pochopení.

Pravidla pro výuku do konce školního roku

05.05.2020 Školní rok je prodloužen do 26. 6., tím se nahradí všechny odpadlé schůzky.
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti přineste na první schůzku na kterou přijdete, bez podepsaného čestného prohlášení o bezinfekčnosti Vám nemůžeme umožnit účast na kroužku.
Činnost kroužků probíhá ve stejných prostorách a časech, pokud Vám vedoucí kroužku neoznámí změnu.
Do budov DDM je přísný zákaz vstupu bez zakrytého obličeje.
Do budov DDM vstupují účastníci pouze v doprovodu pedagoga. V prostorech DDM nejsou otevřeny šatny ani čekárny, účastníci se zde zdržují pouze po dobu nezbytně nutnou k činnosti kroužku.
Kroužku se mohou účastnit pouze řádně zapsaní členové, není povolen doprovod ani zákonných zástupců.
Doporučujeme na výuku chodit na daný čas, dle nařízení vlády je zakázáno shlukovat se u vstupů do budov. Dodržujte prosím rozestupy.
Při pozdním příchodu nelze organizačně zajistit vstup účastníka do DDM.
V případě nejasností kontaktujte pedagoga zodpovědného za Vámi navštěvovaný kroužek.
Nedodržení nařízení MŠMT může vést k vyloučení účastníka z kroužku bez náhrady.

Naši partneři