Novinky

25.01.2021 ČINNOST DDM STÁLE ZAKÁZÁNA!

Dle nařízení vlády o prodloužení nouzového stavu, je činnost DDM Písek bohužel stále zakázána. Dále se situace bude odvíjet dle epidemiologické situace a dalších nařízení, činnost DDM je možné v naší organizaci obnovit až ve stupni PES 3. O dalších postupech a vývoji situace Vás budeme informovat. Děkujeme za veškerou spolupráci a přízeň a těšíme se na další společně strávené chvíle.

MALÁ BÁSEŇ NA VELKÉ ekoTÉMA

15.03.2021
Děkujeme za zdařilé ekodílko a předáváme štafetu!
Kdo další vymyslí básničku o tom, jak se chováme k přírodě?
Nejlépe vám to půjde venku na procházce...
A pozóóór, maminky a tatínkové mívají také výborné nápady!
Vzniklá dílka posílejte na email: petrova@ddmpisek.cz


RODINKA JEŽKŮ JE CHVILKU VENKU
A UŽ NARÁŽÍ NA DĚTSKOU PLENKU. 
O KOUSEK DÁL ZA PADLÝM KMENEM 
LEŽÍ PLASTOVÁ SLUCHÁTKA S WALKMANEM. 
LIDSTVO NA SVÉ ÚSPĚCHY CHVÁLU PĚJE 
ZATÍMCO PŘÍRODA SE ZLOBOU CHVĚJE. 
NEŽ ZNEČIŠŤOVAT LESY, ŘEKY A HORY
NOSTE RADĚJI ODPAD NA SBĚRNÉ DVORY. 

Naši partneři