Novinky

05.05.2020 Pravidla výuky do konce školního roku

Školní rok je prodloužen do 26. 6., tím se nahradí všechny odpadlé schůzky. Čestné prohlášení o bezinfekčnosti přineste na první schůzku na kterou přijdete, bez podepsaného čestného prohlášení o bezinfekčnosti Vám nemůžeme umožnit účast na kroužku. Činnost kroužků probíhá ve stejných prostorách a časech, pokud Vám vedoucí kroužku neoznámí změnu. Do budov DDM je přísný zákaz vstupu bez zakrytého obličeje. Do budov DDM vstupují účastníci pouze v doprovodu pedagoga. V prostorech DDM nejsou otevřeny šatny ani čekárny, účastníci se zde zdržují pouze po dobu nezbytně nutnou k činnosti kroužku. Kroužku se mohou účastnit pouze řádně zapsaní členové, není povolen doprovod ani zákonných zástupců. Doporučujeme na výuku chodit na daný čas, dle nařízení vlády je zakázáno shlukovat se u vstupů do budov. Dodržujte prosím rozestupy. Při pozdním příchodu nelze organizačně zajistit vstup účastníka do DDM. V případě nejasností kontaktujte pedagoga zodpovědného za Vámi navštěvovaný kroužek. Nedodržení nařízení MŠMT může vést k vyloučení účastníka z kroužku bez náhrady.

04.05.2020 ČINNOST DDM OD 11.5.2020

Na základě Metodického pokynu MŠMT O ochraně zdraví a provozu středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020 obnovuje DDM Písek svou činnost v omezeném provozu od 11.5.2020. DDM od pondělí 11. 5. 2020 zahájí svoji činnost, v rámci všech pracovišť DDM Písek i DDM Milevsko, zájmové útvary, a to v omezeném rozsahu do maximálně 15 účastníků (za předpokladu, že je učebna splňuje rozestupy daného počtu účastníků) a za splnění nutných hygienických podmínek. V současnosti se jedná o zájmové útvary ve vlastních prostorách DDM a v prostorách zpřístupněných třetí stranou, kde budeme schopni zajistit požadavky hygienické služby. Účastník se bude moci zájmového útvaru zúčastnit při splnění následujících podmínek: 1) odevzdání čestného prohlášení (je přílohou emailu nebo je ke stažení na webových stránkách DDM – nutno odevzdat při první schůzce) 2) vybavení účastníka rouškou na pohyb po budově (a dalších společných prostorách) + sáček na uložení roušky při každé schůzce 3) nebude povolen vstup rodičů, zákonných zástupců do jednotlivých budov DDM, předání účastníků před budovami při zachování vzdáleností, také při každé schůzce. Ve všech prostorách i učebnách bude zajištěna desinfekce a účastníci zájmového útvaru budou povinni ji použít. Na Vaše emaily budou zaslány bližší informace ke konkrétním kroužkům, prosíme o komunikaci pomocí emailové pošty. Předem děkujeme za spolupráci a komunikaci. Za DDM Písek Mgr. Milan Malík

24.03.2020 NÁHRADA ODPADLÝCH KROUŽKŮ

Na základě brífinku MŠMT ze dne 23.3.2020 předpokládáme, že výuka kroužků DDM Písek, která odpadla při nouzovém stavu České republiky, bude nahrazena v měsíci červen 2020 v částečném či individuálním rozsahu, pokud nedojde k dalším mimořádným opatřením vlády ČR. Variantou je i prodloužení hodinové týdenní hodinové dotace kroužku, aby činnost byla naplněna. Pokud by v rámci nahrazených hodin nebyla naplněna kapacita předepsaných vyučovacích hodin kroužků běžného školního roku DDM Písek, předpokládáme vrácení odpovídající části úplaty za daný kroužek . Tyto skutečnosti budeme však vzhledem k aktuální situaci posuzovat až po ukončení náhradních hodin. Děkujeme za pochopení.

20.03.2020 Letní a příměstské tábory

Vážení rodiče, vzhledem k nejasné časové situaci, je možné se i nadále na letní pobytové a příměstské tábory hlásit, ale neprovádějte prosím platby. K platbě Vás vyzveme později. Pokud jste již platbu provedli a v případě neuskutečnění táborů Vám bude platba vrácena na účet.

16.03.2020 Zrušení soutěží MŠMT

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu ze dne 12. března 2020 se ruší veškeré soutěže MŠMT a to do konce školního roku 2019/2020. O případné změně budeme informovat.

Výroba mýdla s vlastním logem či nápisem

21.04.2020

motnou výrobu jsme rozdělili do několika částí: 

1. 3D modelování 

Pokud toužíte po svém osobitém mýdle s vlastním logem, jménem či nápisem, je potřeba, abyste si jako první osvojili základní principy 3D modelování. S tím vám velmi dobře pomůže bezplatný internetový program Tinkercad, kde na vás po registraci čeká velmi jednoduché 3D modelovací prostředí. Pokud modelujete poprvé, je dobré zhlédnout některá výuková videa. Například https://www.youtube.com/watch?v=NopsGPyIUEw. Zkušenější z vás můžou využít i jiné 3D modelovací programy.  

Po důkladném promyšlení tvaru a velikosti mýdla můžeme začít modelovat. Jednoduché mýdlo s nápisem by vám mělo zabrat pár desítek minut práce. 

 

My máme hotovo a takto bude vypadat naše mýdlo s logem DDM Písek 

Po dokončení modelování je nutné z modelovacího programu exportovat vámi vytvořený objekt do souboru typu STL. V programu Tinkercad tak učiníte tlačítkem EXPORT v pravém horním rohu. Následně vyberete tysouboru .stl a po několika vteřinách se vám 3D model začne stahovat. 

Pokud se o 3D modelová chcete dozvědět více, rozhodně zvažte účast na kroužcích DDM Písek, které se v průběhu roku 3D modelováním zabývají. – 3D tiskárna, Počítače 2, Počítače 3 
 

 2. 3D tisk 
 

Pokud nedisponujete vhodnou 3D tiskárnou, nevadí. Stačí vyhledat někoho, kdo podobné zařízení má a bude ochotný váš 3D model mýdla zhmotnit. V našem případě jsme využili naši SLA 3D tiskárnu Prusa SL1, kterou přímo v Domě dětí a mládeže v Písku máme. Tiskárna pracuje technologií vytvrzování tekuté pryskyřice ve vrstvách a je schopna vytisknout a zachytit i ty nejjemnější detaily a zajistit velmi hladký povrch. 


 

(Tuto část zajištuje kompetentní osoba specializující se na 3D tisk) Tak alespoň velmi stručně: 

Po obdržení 3D modelu je potřeba model připravit pro 3D tisk. Model umístíme do PrusaSliceru a nastavíme potřebné hodnoty pro 3D tisk. Po dokončení „slicování“ můžeme začít tisknout. Náš tisk mýdla bude trvat přibližně 11 hodin a 12 minut.  

Po dokončení tisku model očistíme a připravíme na předání autorovy výtisku. 

 

Pokud se o 3D tisku chcete dozvědět více, rozhodně zvažte účast na kroužku DDM Písek – 3D tiskárna 

 

3. Vytvoření silikonové formy 

Jako první je potřeba si obstarat vhodnou hmotu, která bude schopná zachytit v negativu veškeré detaily námi vytištěného modelu mýdla. My jsme pro tyto účely využili silikon na lití forem, který je volně dostupný v internetových obchodech.  

Před nanesením silikonu je potřeba najít dostatečně velkou vaničku (model mýdla se nám do ní musí vejít s rozumnými okraji 12 cm) ideálně s rovným dnem. 3D model mýdla vlepíme na dno vaničky. V našem případě na lepení postačila obyčejná tavná pistole s tavným lepidlem. Po vytvrdnutí lepidla již můžeme rozmíchat silikon (dle návodu k použití) a následně zalít vaničku s vlepeným modelem mýdla silikonem (pozor na bublinky v silikonu, které by následně mohly negativně ovlivnit silikonovou mýdlovou formu). Po vytvrdnutí můžeme silikonový negativ mýdla vyjmout z vaničky a připravit ji na zalití mýdlem.   

4. Příprava mýdla 

Příprava mýdlové hmoty je velmi dobře zachycena v úvodu tohoto videahttps://www.youtube.com/watch?v=Nc3NCDcx0VI&feature=emb_title 

Případně na internetu najdete plno dalších návodů, jak na správnopřípravu mýdla v domácích podmínkách. 

 (Při manipulaci s horkou mýdlovou hmotou postupujte opatrně!) 

 

Po dokončení mýdlové hmoty stačí silikonovou formu zalít rozehřátým mýdlem a počkat do vytvrdnutí. Následně máme hotovo a ze silikonové formy můžeme vyjmout první z mnoha voňavých mýdelSilikonovou formu nevyhazujte, lze ji opakovaně dále používat. Pokud vám mýdlová hmota zbyla, můžete ji využít i v jiných silikonových formičkách určených převážně na pečení. Dosáhnete tak snadno dalších zajímavých tvarů.  

Naše mýdlo je hotové a teď jsme zvědaví na vás, jaké osobní mýdlo si pro nás připravíte.  

S 3D tiskem vám rádi pomůžeme. 

Naši partneři