Novinky

11.09.2018 JAZYKOVÉ KURZY PRO SENIORY A VNOUČATA

POZOR!! V říjnu 2018 začíná další kolo JAZYKOVÝCH KURZŮ PRO SENIORY A VNOUČATA. Jedná se o kurz složený z 10 lekcí po 1 hodině. Výuka 1x týdně. Kurz je financován z prostředků Jihočeského kraje a pro účastníky je zdarma! Letos budou kurzy nově probíhat nejen v DDM, ale i na ZŠ J. K. Tyla a ZŠ Cesta. Obě generace si zde mohou osvojit některé jazykové návyky a naučit se základní slovní zásobu ke zvládnutí běžných situací v cizině, ale také touto formou nabízíme smysluplné trávení volného času a posílení vztahu mezi prarodiči a jejich vnoučaty. Výuka probíhá zábavnou, hravou formou za použití obrázků, písniček a skupinových aktivit. Novinkou je možnost využití tabletů pro zpestření výuky. Přihlášky jsou k dispozici v DDM na recepci nebo na internetových stránkách www.ddmpisek.cz v sekci kroužky ke stažení, na ZŠ J. K. Tyla a ZŠ Cesta. Kontaktní osoba: Marie Petrová Tel.: 778 412 496 E-mail: petrova@ddmpisek.cz

Podnikatelský kroužek pro děti

V průběhu kroužků klademe důraz na rozvoj kreativity, týmové spolupráce a komunikačních dovedností. Kromě práce na samotném projektu se také čas od času vypravíme do terénu na průzkum skutečného světa podnikání mimo DDM, setkáme se s úspěšnými podnikateli a možná navážeme i zajímavá partnerství.

Kód 175024
Název Podnikatelský kroužek pro děti
Místo konání Písek, Sovova 1556
Hlavní vedoucí Jana Adam
Věková skupina 10-18 let
Jiná ujednání Informace podá J.Adam, 775272424
Cena rok 1000,- Kč
Datum zahájení 19.09.2017
Datum ukončení 01.06.2018
Dny konání ÚT 14:00-15:00
Kontakt J. Adam,775272424
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno

Naši partneři