Novinky

11.09.2018 JAZYKOVÉ KURZY PRO SENIORY A VNOUČATA

POZOR!! V říjnu 2018 začíná další kolo JAZYKOVÝCH KURZŮ PRO SENIORY A VNOUČATA. Jedná se o kurz složený z 10 lekcí po 1 hodině. Výuka 1x týdně. Kurz je financován z prostředků Jihočeského kraje a pro účastníky je zdarma! Letos budou kurzy nově probíhat nejen v DDM, ale i na ZŠ J. K. Tyla a ZŠ Cesta. Obě generace si zde mohou osvojit některé jazykové návyky a naučit se základní slovní zásobu ke zvládnutí běžných situací v cizině, ale také touto formou nabízíme smysluplné trávení volného času a posílení vztahu mezi prarodiči a jejich vnoučaty. Výuka probíhá zábavnou, hravou formou za použití obrázků, písniček a skupinových aktivit. Novinkou je možnost využití tabletů pro zpestření výuky. Přihlášky jsou k dispozici v DDM na recepci nebo na internetových stránkách www.ddmpisek.cz v sekci kroužky ke stažení, na ZŠ J. K. Tyla a ZŠ Cesta. Kontaktní osoba: Marie Petrová Tel.: 778 412 496 E-mail: petrova@ddmpisek.cz

Maňáskové divadlo

Zahrajte si s námi trochu jiné divadlo. Nemusíte se stydět, protože na jevišti bude jen vaše ruka vedoucí látkovou loutku. Připravená představení pak můžeme sehrát třeba dětem ze školky. Den a čas konání bude upřesněn.

Kód 171033
Název Maňáskové divadlo
Místo konání Písek, Sovova 1556
Hlavní vedoucí Kateřina Kodýdková
Věková skupina 9-18 let
Cena rok 1200,- Kč
Kontakt Kodýdková - 777 339 986
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno

Naši partneři