Novinky

02.01.2021 ČINNOST DDM OPĚT ZAKÁZÁNA

Dle nařízení vlády je činnost DDM Písek bohužel zakázána minimálně do 22. 1. 2021. Dále se situace bude odvíjet dle epidemiologické situace a dalších nařízení, jelikož výuku je možné v naší organizaci obnovit až ve stupni PES 3. O dalších postupech a vývoji situace Vás budeme informovat. Děkujeme za veškerou spolupráci a přízeň a těšíme se na další společně strávené chvíle.

15.12.2020 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Dle nařízení vlády končí výuka v kalendářním roce 2020 v pátek 18.12.2020. Pondělí a úterý (21. a 22. 12.) jsou vyhlášeny MŠMT Dny boje proti covidu a není možné vyučovat. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití vánočních svátků a doufáme, že epidemiologická situace dovolí sejít se a obnovit výuku v kroužcích hned 4.1.2021. Za DDM Písek Ing.Jana Adam Zastupující ředitel DDM Písek

03.12.2020 7.12.2020 spouštíme kroužky

Dobrý den, máme pro Vás dobré zprávy, a to pokud zůstane dle nařízení vlády od pondělí přechod na PES3 (je možné, že se může ještě změnit dle hygienické situace), tak v pondělí 7.12.2020 opětovně zahájíme výuku zájmových činností v DDM Písek a v DDM Milevsko. Kroužek, do kterého jste přihlášeni splňuje všechna nařízení, avšak je omezen počtem účastníků na 10. Vyčkejte prosím na kontaktování naším pedagogickým pracovníkem, aby s Vámi vyřešil možnosti docházky do kroužku. Samozřejmě hledáme alternativy,aby všichni přihlášení mohli kroužek navštěvovat. Pokud by to z časových důvodů lektora, prostorových či jiných důvodů nebylo možné, pak budou na kroužek připuštěni účastníci v pořadí přihlášení a stavu platby za kroužek (ti, co mají zaplaceno budou mít přednost). Toto nařízení nám není nijak příjemné, avšak prozatím nemáme jiné řešení. Vrácení plateb za neuskutečněné kroužky bude řešeno dle Ministerstva školství po ukončení školního roku, tj. v červnu 2021. Děkujeme za pochopení. Vyčkejte prosím na kontaktování pedagogickým pracovníkem. Věříme, že situaci umíme vyřešit, a že všichni přihlášení budou pokračovat s výukou. Prozatím prosíme, aby účastníci měli roušku s sebou, aby dorazili časově těsně na začátek kroužku, aby nedocházelo k většímu shromažďování osob a počkali na lektora před budovou. Velmi děkujeme za spolupráci a těšíme se na výuku zájmových činností. S pozdravem Ing. Jana Adam zastupující ředitel DDM Písek

24.11.2020 Individuální Výuka hry na bicí začíná 25.11.2020

Od 25.11. bude probı́hat v Domě dětí a mládeže Písek individuálnı́ výuka učitel + 1 žák, tj. začíná VÝUKA HRY NA BICÍ!! V budově školy se všichni pohybujı́ se zakrytým nosem a ústy (rouška, respirátor, šátek). V budově jsou k dispozici dezinfekce, jednorázové ručníky, mýdlo.

09.10.2020 Informace k činnosti kroužkům

Vážení rodiče a účastníci kroužků, dle nařízení vlády je kompletně zrušena výuka v našem zařízení od pondělí 12.10.2020. Výuka je zrušena až do odvolání. Všechny kroužky budou nahrazeny na konci školního roku. Děkujeme za pochopení a trpělivost a budeme se na Vás těšit! Ing. Jana Adam zastupující ředitel DDM Písek

Připomenutí pro lukostřelce

25.03.2020 Pro všechny účastníky našich lukostřeleckých kroužků a i pro další zájemnce o lukostřelbu tu máme pár věcí na zopakování, když teď máme nucené prázdniny, a není příležitost si zastřílet.

Jako první rozhodně doporučuji se kouknout na stránky lucistnice.cz, potažmo na jejich blog. Kromě dalších zajímavých článků ohledně luko a prakostřelby tam najdete i tento článek: 

https://blog.lucistnice.cz/jak-strilet-z-luku/

ve kterém si můžete připomenout základy lukostřeby. Článek je psaný celkem obecně, ale všechny věci v něm uvedené jsou v souladu s tím, co provádíme na kroužcích. Rozhodně se podívejte na body ohledně kotvení a míření.

Co se týče kotvení, výborně je to vidět v tomto videu

https://youtu.be/H7u8P8SVViY?t=167

v čase 2:47 si všimněte kotvení prstem v koutku tváře, v čase 4:10 pak ukazuje další možnosti kotvení, například dole u čelisti. Video je bohužel v angličtině, ale technika je krásně vidět.

Na co se ale zaměřte, je že vždy by tětiva měla být před okem. Rozhodně to zjednoduší míření. Jak to myslím je krásně vidět na obrázku z knihy Archery: It's theory and practice od Horace A. Forda z roku 1859 (obrázek si pro plnou velikost rozklikněte). Na prvním obrázku je krásně vidět šíp v linii BD, tedy mezi okem a terčem. Na druhém obrázku je vidět kam šíp poletí, když máte šíp, respektive kotvení někde vedle oka, ne před ním. Třetí a čtvrtý obrázek vám ukazuje kam míří šíp, když míříte špatným okem.
 

 
Doufám, že Vám to alespoň trochu pomůže zlepšit Vaše střílení.

Tak ať Vám to létá!

Honza, vedoucí kroužků Lukostřelba

Naši partneři