Novinky

21.09.2020 Pondělní kroužky Kytary začínají 5.10.2020!

Pondělní Kytara pokročilí a začátečníci začíná 5.10.2020. Děkujeme za pochopení.

18.09.2020 Mimořádná opatření COVID

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví platných ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorech staveb s výjimkou žáků, studentů a pedagogických pracovníků v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm.tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). Ing. Jana Adam zastupující ředitel DDM Písek

14.09.2020 Keramika začíná od 29.9.2020

POZOR! Kroužky KERAMIKY budou začínat až v týdnu od úterý 29. 9. z důvodu dokončování rekonstrukce keramické dílny. Děkujeme za pochopení.

Modelářská výzva DDM Písek – „54 Spitfirů“ Ruzyně 1945

17.04.2020 Letištní plocha pak bude vystavena pro veřejnost v objektu Dům U Koulí, na adrese F. Šrámka 131 v Písku.
Technické řešení:
V měřítku 1/144 vydal fa. Eduard model Spitfiru LF. Mk. IXe, který by nám posloužil jako základ stavby (kdo nemá model k dispozice je možné si jej vyzvednout v DDM v pondělí a středa od 13:00 do 15:00 před DDM Písek; jiný termín možno dohodnout na tel. Milan Malík 777 339 997).
Jednotlivé Spitfiry s kódovým označením a jejich staviteli (kontakt pro informace o stavbě posílat na malik@ddmpisek, či na 777 339 997 Milan Malík) najdete v tabulce na www stránkách DDM Písek a facebooku DDM Písek, která bude průběžně aktualizována.
 
Kódová označení:
V současnosti nemáme k dispozici kompletní seznam. Pokud má někdo tyto informace, či je schopen je dohledat prosíme o jejich zaslání.

Naši partneři