Novinky

27.05.2020 Vracení poměrné části zápisného

Od středy 27.5.2020 bude ke stažení na webových stránkách DDM formulář pro žádost o vrácení poměrné části zápisného u kroužků, které nemohly být z kapacitních či bezpečnostních důvodů nahrazeny. Vyplněný formulář zasílejte prosím vedoucímu oddělení, kam kroužek spadá. Žádosti je možno podávat do 31.8.2020, na později poslané žádosti nebude brán zřetel. Nárok na vrácení poměrné části zápisného mají ty kroužky, které nebyly spuštěny či nahrazeny jiným druhem výuky, případně pokud z z důvodu omezení kapacity nebyly nabídnuty náhradní termíny. Upozorňujeme, že součástí zápisného je část úhrady používána na provozní náklady DDM, tudíž není možné pouze vydělit placenou částku počtem schůzek. Částku není možné převádět na platby dalšího školního roku. Pokud nevyužijete vrácení poměrné nárokové části zápisného, bude použita na materiálové zajištění kroužku v dalším školním roce. Všechny žádosti budou vyřizovány postupně, v co nejkratším možném termínu a budou posuzovány individuálně. Děkujeme za pochopení.

Obnovení činnosti - COVID19

Na základě Metodického pokynu MŠMT O ochraně zdraví a provozu středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020 obnovuje DDM Písek svou činnost v omezeném provozu od 11.5.2020.

DDM od pondělí 11. 5. 2020 zahájí svoji činnost, v rámci všech pracovišť DDM Písek i DDM Milevsko, zájmové útvary, a to v omezeném rozsahu do maximálně 15 účastníků (za předpokladu, že je učebna splňuje rozestupy daného počtu účastníků) a za splnění nutných hygienických podmínek. V současnosti se jedná o zájmové útvary ve vlastních  prostorách DDM a v prostorách zpřístupněných třetí stranou, kde budeme schopni zajistit požadavky hygienické služby.

Účastník se bude moci zájmového útvaru zúčastnit při splnění následujících podmínek:
1) odevzdání čestného prohlášení (je přílohou emailu nebo je ke stažení na webových stránkách DDM – nutno odevzdat při první schůzce)
2) vybavení účastníka rouškou na pohyb po budově (a dalších společných prostorách) + sáček na uložení roušky při každé schůzce
3) nebude povolen vstup rodičů, zákonných zástupců do jednotlivých budov DDM, předání účastníků před budovami při zachování vzdáleností, také při každé schůzce.

Ve všech prostorách i učebnách bude zajištěna desinfekce a účastníci zájmového útvaru budou povinni ji použít.

 

Předem děkujeme za spolupráci a komunikaci.


Časté otázky a informace

 

 • Školní rok je prodloužen do 26. 6., tím se nahradí všechny odpadlé schůzky.
 •  
 • Čestné prohlášení o bezinfekčnosti přineste na první schůzku na kterou přijdete, bez podepsaného čestného prohlášení o bezinfekčnosti Vám nemůžeme umožnit účast na kroužku.
 •  
 • Činnost kroužků probíhá ve stejných prostorách a časech, pokud Vám vedoucí kroužku neoznámí změnu.
 •  
 • Do budov DDM je přísný zákaz vstupu bez zakrytého obličeje.
 •  
 • Do budov DDM vstupují účastníci pouze v doprovodu pedagoga.
 •  
 • V prostorech DDM nejsou otevřeny šatny ani čekárny, účastníci se zde zdržují pouze po dobu nezbytně nutnou k činnosti kroužku.
 •  
 • Kroužku se mohou účastnit pouze řádně zapsaní členové, není povolen doprovod ani zákonných zástupců.
 •  
 • Doporučujeme na výuku chodit na daný čas, dle nařízení vlády je zakázáno shlukovat se u vstupů do budov.
 •  
 • Dodržujte prosím rozestupy.
 •  
 • Při pozdním příchodu nelze organizačně zajistit vstup účastníka do DDM.
 •  
 • V případě nejasností kontaktujte pedagoga zodpovědného za Vámi navštěvovaný kroužek.
 • Nedodržení nařízení MŠMT může vést k vyloučení účastníka z kroužku bez náhrady.

Naši partneři