Na kroužky dospělí jen s očkováním.

Na kroužky dospělí jen s očkováním.

Na kroužky dospělí jen s očkováním.

23.11.2021

Možnost účastnit se volnočasových aktivit je dle momentálně platných vladních opatření podmíněna takto:

 • Osoby nad 18 let musí – jako základní pravidlo – dokládat buď očkování, nebo prodělanou nemoc. Provedený test s negativním výsledkem (ať už antigenní nebo PCR) již nestačí pro vstup do restaurace, kina, divadla, sportoviště atd.
 • Pro níže uvedené osoby však zůstává zachována možnost pro vstup využít PCR test – ne starší 72 hodin, pokud se jedná o:
  • o osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
  • o osobu s nedokončeným očkováním proti onemocnění covid-19
   •  nedokončeným očkováním se myslí osoba u které:
    • a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
    • b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření
    • neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
    • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů.
 • • U jiných osob se PCR test pro účely prokazování se negativním testem v případě služeb a činností uvedených v mimořádném opatření k provozu maloobchodu a služeb neuznává.

Zpět