Podpora

Podpora

Podpora

06.09.2022

PRO KOHO JE PODPORA URČENA

Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022, tj. děti narozené 2. 8. 2003 - 1. 8. 2019), v případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání.

 

Děti, resp. mládež, musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Podpora bude poskytnuta na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí a mládeže (sportovních, zájmových, aj.), na školní stravování, ubytování na internátech či ambulantní a terénní sociální služby.

 

NA JAKÉ AKTIVITY SE PODPORA VZTAHUJE

Podporovanými aktivitami podle tohoto dotačního programu jsou: 

 

  • předškolní vzdělávání (MŠ),
  • ubytování žáků v domově mládeže, internátu a škole v přírodě, 
  • vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ),
  • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách, 
  • školní stravování,
  • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy apod.), 
  • ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (centra denních služeb, denní stacionáře, noclehárny, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, osobní asistence).

JAKÁ JE VÝŠE PODPORY

Výše příspěvku na jednotlivce činí maximálně 4 000 Kč.

Příspěvek může být čerpán u více organizací. Avšak příspěvky na aktivity u jednotlivých organizací nesmí v součtu přesáhnout 4 000 Kč za podporovanou osobu.

 

JAKÉ DOKUMENTY MUSÍM DOLOŽIT

Spolu s žádostí o podporu je nutné doložit alespoň jeden z následujících dokladů: 

 

  • potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení pokud takový příspěvek pobírá zákonný zástupoce podporované osoby ,

 

  • potvrzení Úřadu práce o pobírání přídavku na dítě pokud takový příspěvek pobírá zákonný zástupoce podporované osoby,

 

  • potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední 3 měsíce před podáním žádosti o podporu nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021, případně potvrzení Úradu práce o pobírání rodičovského příspěvku nebo příspěvku na péči o osobu blízkou nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od OSSZ.

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.