Podatelna

Adresa podatelny:
Dům dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394
Švantlova 2394

397 01, Písek

Úřední hodiny:
Středa 9.00 - 11.00 hodin a 13.00 - 15.00 hodin

Emailová adresa:
podatelna@ddmpisek.cz

Datová schránka:
ID 4igeshk

Přijímané datové formáty:
PDF, JPG, sada MS Office

Přijímané datové nosiče:
flash disk, CD, DVD
 

POZOR:
Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem nejsou považovány za podané.