Pokladna

Pokladna (během šk. roku)
 
Pondělí     09:00 - 11:00
Čtvrtek       13:00 - 15:30

Jiné termíny jsou možné po telefonické domluvě.

Pokladna slouží rodičům a veřejnosti k přijímání plateb v hotovosti za kroužky, akce a letní tábory.
Dále pro výplaty externistů a to ke 12. dni v měsíci.

Pokyny k placení kroužků najdete v záložce Kroužky - Platby za kroužky

Bankovní spojení: 107-5151260267/0100