Šablony II

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše škola realizátorem projektu  

s názvem "Šablony II v DDM Písek" , reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013533, který je spolufinancován Evropskou unií.  

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. 

 

Celková výše podpory činí  3 459 220 Kč.