Novinky

25.01.2021 ČINNOST DDM STÁLE ZAKÁZÁNA!

Dle nařízení vlády o prodloužení nouzového stavu, je činnost DDM Písek bohužel stále zakázána. Dále se situace bude odvíjet dle epidemiologické situace a dalších nařízení, činnost DDM je možné v naší organizaci obnovit až ve stupni PES 3. O dalších postupech a vývoji situace Vás budeme informovat. Děkujeme za veškerou spolupráci a přízeň a těšíme se na další společně strávené chvíle.

IKAP - podpora polytechnického vzdělávání

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)
 
  1. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246 
  2. Příjemce: Jihočeský kraj 
  3. Partner s finančním příspěvkemDům dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394 
  4. Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023 
  5. Odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III
  6. Stručný popis klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání a zapojení Vaší školy do této klíčové aktivity

Dům dětí a mládeže Písek je zapojen do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.
 

  1. Nabídka podaktivit realizovaných v rámci projektu:
Projektové dny - mobilní polytechnická dílna
 
 
Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, je spolufinancován Evropskou unií.
 

Naši partneři