Novinky

11.09.2018 JAZYKOVÉ KURZY PRO SENIORY A VNOUČATA

POZOR!! V říjnu 2018 začíná další kolo JAZYKOVÝCH KURZŮ PRO SENIORY A VNOUČATA. Jedná se o kurz složený z 10 lekcí po 1 hodině. Výuka 1x týdně. Kurz je financován z prostředků Jihočeského kraje a pro účastníky je zdarma! Letos budou kurzy nově probíhat nejen v DDM, ale i na ZŠ J. K. Tyla a ZŠ Cesta. Obě generace si zde mohou osvojit některé jazykové návyky a naučit se základní slovní zásobu ke zvládnutí běžných situací v cizině, ale také touto formou nabízíme smysluplné trávení volného času a posílení vztahu mezi prarodiči a jejich vnoučaty. Výuka probíhá zábavnou, hravou formou za použití obrázků, písniček a skupinových aktivit. Novinkou je možnost využití tabletů pro zpestření výuky. Přihlášky jsou k dispozici v DDM na recepci nebo na internetových stránkách www.ddmpisek.cz v sekci kroužky ke stažení, na ZŠ J. K. Tyla a ZŠ Cesta. Kontaktní osoba: Marie Petrová Tel.: 778 412 496 E-mail: petrova@ddmpisek.cz

MŠMT Soutěže pro školy

Novinka! V letošním školním roce jsme zavedli online přihlašování do předmětových soutěží MŠMT. Přihlašovat žáky však mohou pouze garanti školních kol jednotlivých soutěží. Pokud se tento systém osvědčí, budeme nadále provozovat pouze online přihlášky. Přihlášky najdete v sekci Online přihlášky.

V podstránce Ke stažení najdete propozice soutěží, pozvánky, přihlášky a aktuální výsledkové listiny.

Výsledkové listiny z minulých ročníků jsou v podstránce Archiv, jednotlivé roky jsou zabaleny do RAR archivů, pro jejich rozbalení použijte např. WinRAR archiver.

Zadání a řešení okresních kol bývají dostupná cca po 14 dnech na webových stránkách soutěží.

Přesné definice kategorií naleznete v propozicích jednotlivých soutěží a na jejich webových stránkách.

Organizace předmětových soutěží ve školním roce 2017/2018: 
    prezence a vyúčtování jízdného  8:30 - 9:00 hodin
    zahájení soutěže                           9:00 hodin

Název  kategorie datum OK místo zodpovědná osoba
Předmětové soutěže        
Biologická olympiáda C 23.4.2018 DDM Písek Kateřina Kodýdková
Biologická olympiáda D 12.4.2018 DDM Písek Kateřina Kodýdková
Dějepisná olympiáda 8. a 9. třída 16.1.2018 Aula ZŠ E. Beneše Kateřina Kodýdková
Fyzikální olympiáda E a F 4.4.2018 DDM Písek Kateřina Kodýdková
Chemická olympiáda D 6.3.2018 I. ZŠ Milevsko Zdeňka Slabová
Matematická olympiáda Z5 a Z9 24.1.2018 ZŠ T. Šobra Písek Kateřina Kodýdková
Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8 17.4.2018 ZŠ T. Šobra Písek Kateřina Kodýdková
Matematický klokan   16.3.2018   Karel Červenka
Olympiáda v českém jazyce OČJ I. 30.1.2018 Aula ZŠ E. Beneše Kateřina Kodýdková
Olympiáda v českém jazyce OČJ II. 29.1.2018 DDM Písek Kateřina Kodýdková
Pythagoriáda 5.-8. třída 29.5.2018 ZŠ T. Šobra Písek Kateřina Kodýdková
Soutěž v německém jazyce IA, IB, IIA 6.2.2018 DDM Písek Kateřina Kodýdková
Soutěž v německém jazyce III.A 8.2.2018 DDM Písek Kateřina Kodýdková
Soutěž v anglickém jazyce IA, IB 13.2.2018 DDM Písek Kateřina Kodýdková
Soutěž v anglickém jazyce IIA, IIB 14.2.2018 DDM Písek Kateřina Kodýdková
Soutěž v anglickém jazyce IIIA 15.2.2018 DDM Písek Kateřina Kodýdková
Zeměpisná olympiáda A, B, C, D 20.02.2018 ZŠ J. K. Tyla Kateřina Kodýdková
         
Umělecké soutěže        
Přehlídka dětských recitátorů OK I.,II.,III.,IV. 20.3.2018 Centrum kultury Marie Petrová
Jihočeský zvonek OK I.,II.,III.,IV. 26.4.2018 DDM Písek Marie Petrová
Sportovní soutěže        
Florbal chlapci III.kat. 21.11.2017 Oblouková hala Jana Šmitmajerová
Florbal dívky III.kat. 28.11.2017 Oblouková hala Jana Šmitmajerová
         
Dopravní soutěž mladých cyklistů     Areál Dukla  Karel Červenka

Soutěže pro školská zařízení jsou jako grantový projekt realizovány ve školním roce 2017/2018 s finanční účastí Jihočeského kraje.

 

Naši partneři