Novinky

24.11.2020 Individuální Výuka hry na bicí začíná 25.11.2020

Od 25.11. bude probı́hat v Domě dětí a mládeže Písek individuálnı́ výuka učitel + 1 žák, tj. začíná VÝUKA HRY NA BICÍ!! V budově školy se všichni pohybujı́ se zakrytým nosem a ústy (rouška, respirátor, šátek). V budově jsou k dispozici dezinfekce, jednorázové ručníky, mýdlo.

09.10.2020 Informace k činnosti kroužkům

Vážení rodiče a účastníci kroužků, dle nařízení vlády je kompletně zrušena výuka v našem zařízení od pondělí 12.10.2020. Výuka je zrušena až do odvolání. Všechny kroužky budou nahrazeny na konci školního roku. Děkujeme za pochopení a trpělivost a budeme se na Vás těšit! Ing. Jana Adam zastupující ředitel DDM Písek

21.09.2020 Pondělní kroužky Kytary začínají 5.10.2020!

Pondělní Kytara pokročilí a začátečníci začíná 5.10.2020. Děkujeme za pochopení.

18.09.2020 Mimořádná opatření COVID

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví platných ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorech staveb s výjimkou žáků, studentů a pedagogických pracovníků v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm.tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). Ing. Jana Adam zastupující ředitel DDM Písek

14.09.2020 Keramika začíná od 29.9.2020

POZOR! Kroužky KERAMIKY budou začínat až v týdnu od úterý 29. 9. z důvodu dokončování rekonstrukce keramické dílny. Děkujeme za pochopení.

MŠMT Soutěže pro školy

Přihlašování na soutěže MŠMT probíhá pomocí online přihlášky. Přihlašovat žáky však mohou pouze garanti školních kol jednotlivých soutěží.
Přihlášky najdete v sekci Online přihlášky.

V podstránce Ke stažení najdete propozice soutěží, pozvánky, přihlášky a aktuální výsledkové listiny.

Výsledkové listiny z minulých ročníků jsou v podstránce Archiv, jednotlivé roky jsou zabaleny do RAR archivů, pro jejich rozbalení použijte např. WinRAR archiver.

Zadání a řešení okresních kol bývají dostupná cca po 14 dnech na webových stránkách soutěží.

Přesné definice kategorií naleznete v propozicích jednotlivých soutěží a na jejich webových stránkách.

 
 

 
Název  kategorie datum OK místo zodpovědná osoba
Předmětové soutěže        
Dějepisná olympiáda 8. a 9. třída 14.1.2020 Aula ZŠ E. Beneše Lucie Predajňová      
Dějepisná olympiáda 14.1.2020 Aula ZŠ E. Beneše Písek Lucie Predajňová
Olympiáda v českém jazyce 8. a 9 . třída 21.1.2020 Aula ZŠ E. Beneše Lucie Predajňová        
Olympiáda v českém jazyce 22.1.2020 DDM Písek Lucie Predajňová
Fyzikální olympiáda E a F 24.1.2020 1.ZŠ T.G.M. Milevsko Lucie Predajňová
Matematická olympiáda Z5 a Z9 29.1.2020 ZŠ T. Šobra Písek Lucie Predajňová
Olympiáda v německém jazyce IA, IB, IIA, IIB 6.2.2020 DDM Písek Lucie Predajňová        
Olympiáda v německém jazyce IIIA 19.2.2020 DDM Písek Lucie Predajňová
Soutěž v anglickém jazyce IA, IB 5.2.2020 DDM Písek Lucie Predajňová      
Soutěž v anglickém jazyce IIA, IIB 18.2.2020 DDM Písek Lucie Predajňová              
Soutěž v anglickém jazyce IIIA, IIIC 19.2.2020 DDM Písek Lucie Predajňová
Zeměpisná olympiáda A, B, C, D 26.2.2020   Lucie Predajňová
Chemická olympiáda D 4.3.2020 Gymnázium Písek Lucie Predajňová
Matematický klokan   20.3.2020   Karel Červenka
Matematická olympiáda Z6, Z7,Z9 7.4.2020
ZŠ T. Šobra Písek
Lucie Predajňová
Biologická olympiáda   8.4.2020 DDM Písek Lucie Predajňová
Biologická olympiáda 6, Z7, Z8 21.4.2020 DDM Písek Lucie Predajňová
Pythagoriáda 5.-8. třída 25.3.2020 ZŠ T. Šobra Písek Lucie Predajňová        
         
Umělecké soutěže        
Přehlídka dětských recitátorů I.,II.,III.,IV. 26.3.2020 Centrum kultury-loutkový s. Marie Petrová
Jihočeský zvonek OK I., II., III., IV. 16.4.2020 DDM Písek Marie Petrová
Sportovní soutěže        
         
         
         
         
               
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               
         
         

Soutěže pro školská zařízení jsou jako grantový projekt realizovány ve školním roce 2019/2020 s finanční účastí Jihočeského kraje.

 

Naši partneři