Novinky

27.05.2020 Vracení poměrné části zápisného

Od středy 27.5.2020 bude ke stažení na webových stránkách DDM formulář pro žádost o vrácení poměrné části zápisného u kroužků, které nemohly být z kapacitních či bezpečnostních důvodů nahrazeny. Vyplněný formulář zasílejte prosím vedoucímu oddělení, kam kroužek spadá. Žádosti je možno podávat do 31.8.2020, na později poslané žádosti nebude brán zřetel. Nárok na vrácení poměrné části zápisného mají ty kroužky, které nebyly spuštěny či nahrazeny jiným druhem výuky, případně pokud z z důvodu omezení kapacity nebyly nabídnuty náhradní termíny. Upozorňujeme, že součástí zápisného je část úhrady používána na provozní náklady DDM, tudíž není možné pouze vydělit placenou částku počtem schůzek. Částku není možné převádět na platby dalšího školního roku. Pokud nevyužijete vrácení poměrné nárokové části zápisného, bude použita na materiálové zajištění kroužku v dalším školním roce. Všechny žádosti budou vyřizovány postupně, v co nejkratším možném termínu a budou posuzovány individuálně. Děkujeme za pochopení.

MŠMT Soutěže pro školy

Přihlašování na soutěže MŠMT probíhá pomocí online přihlášky. Přihlašovat žáky však mohou pouze garanti školních kol jednotlivých soutěží.
Přihlášky najdete v sekci Online přihlášky.

V podstránce Ke stažení najdete propozice soutěží, pozvánky, přihlášky a aktuální výsledkové listiny.

Výsledkové listiny z minulých ročníků jsou v podstránce Archiv, jednotlivé roky jsou zabaleny do RAR archivů, pro jejich rozbalení použijte např. WinRAR archiver.

Zadání a řešení okresních kol bývají dostupná cca po 14 dnech na webových stránkách soutěží.

Přesné definice kategorií naleznete v propozicích jednotlivých soutěží a na jejich webových stránkách.

 
 

 
Název  kategorie datum OK místo zodpovědná osoba
Předmětové soutěže        
Dějepisná olympiáda 8. a 9. třída 14.1.2020 Aula ZŠ E. Beneše Lucie Predajňová      
Dějepisná olympiáda 14.1.2020 Aula ZŠ E. Beneše Písek Lucie Predajňová
Olympiáda v českém jazyce 8. a 9 . třída 21.1.2020 Aula ZŠ E. Beneše Lucie Predajňová        
Olympiáda v českém jazyce 22.1.2020 DDM Písek Lucie Predajňová
Fyzikální olympiáda E a F 24.1.2020 1.ZŠ T.G.M. Milevsko Lucie Predajňová
Matematická olympiáda Z5 a Z9 29.1.2020 ZŠ T. Šobra Písek Lucie Predajňová
Olympiáda v německém jazyce IA, IB, IIA, IIB 6.2.2020 DDM Písek Lucie Predajňová        
Olympiáda v německém jazyce IIIA 19.2.2020 DDM Písek Lucie Predajňová
Soutěž v anglickém jazyce IA, IB 5.2.2020 DDM Písek Lucie Predajňová      
Soutěž v anglickém jazyce IIA, IIB 18.2.2020 DDM Písek Lucie Predajňová              
Soutěž v anglickém jazyce IIIA, IIIC 19.2.2020 DDM Písek Lucie Predajňová
Zeměpisná olympiáda A, B, C, D 26.2.2020   Lucie Predajňová
Chemická olympiáda D 4.3.2020 Gymnázium Písek Lucie Predajňová
Matematický klokan   20.3.2020   Karel Červenka
Matematická olympiáda Z6, Z7,Z9 7.4.2020
ZŠ T. Šobra Písek
Lucie Predajňová
Biologická olympiáda   8.4.2020 DDM Písek Lucie Predajňová
Biologická olympiáda 6, Z7, Z8 21.4.2020 DDM Písek Lucie Predajňová
Pythagoriáda 5.-8. třída 25.3.2020 ZŠ T. Šobra Písek Lucie Predajňová        
         
Umělecké soutěže        
Přehlídka dětských recitátorů I.,II.,III.,IV. 26.3.2020 Centrum kultury-loutkový s. Marie Petrová
Jihočeský zvonek OK I., II., III., IV. 16.4.2020 DDM Písek Marie Petrová
Sportovní soutěže        
         
         
         
         
               
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               
         
         

Soutěže pro školská zařízení jsou jako grantový projekt realizovány ve školním roce 2019/2020 s finanční účastí Jihočeského kraje.

 

Naši partneři