Novinky

24.03.2020 NÁHRADA ODPADLÝCH KROUŽKŮ

Na základě brífinku MŠMT ze dne 23.3.2020 předpokládáme, že výuka kroužků DDM Písek, která odpadla při nouzovém stavu České republiky, bude nahrazena v měsíci červen 2020 v částečném či individuálním rozsahu, pokud nedojde k dalším mimořádným opatřením vlády ČR. Variantou je i prodloužení hodinové týdenní hodinové dotace kroužku, aby činnost byla naplněna. Pokud by v rámci nahrazených hodin nebyla naplněna kapacita předepsaných vyučovacích hodin kroužků běžného školního roku DDM Písek, předpokládáme vrácení odpovídající části úplaty za daný kroužek . Tyto skutečnosti budeme však vzhledem k aktuální situaci posuzovat až po ukončení náhradních hodin. Děkujeme za pochopení.

20.03.2020 Letní a příměstské tábory

Vážení rodiče, vzhledem k nejasné časové situaci, je možné se i nadále na letní pobytové a příměstské tábory hlásit, ale neprovádějte prosím platby. K platbě Vás vyzveme později. Pokud jste již platbu provedli a v případě neuskutečnění táborů Vám bude platba vrácena na účet.

16.03.2020 Zrušení soutěží MŠMT

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu ze dne 12. března 2020 se ruší veškeré soutěže MŠMT a to do konce školního roku 2019/2020. O případné změně budeme informovat.

10.03.2020 UPOZORNĚNÍ

Na základě mimořádných opatření související s prevencí před rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a zajištění systémovosti tohoto nařízení, je veškerá činnost DDM spojená s osobní účastí účastníků zájmového vzdělávání od 11. března 2020 zrušena do odvolání. Zrušeny jsou i pokladní hodiny. V případě nutnosti platby v hotovosti kontaktujte pí. Křížovou na tel. 728 016 579. Zahájení činnosti DDM bude oznámeno na našich www stránkách.

MŠMT Soutěže pro školy

Přihlašování na soutěže MŠMT probíhá pomocí online přihlášky. Přihlašovat žáky však mohou pouze garanti školních kol jednotlivých soutěží.
Přihlášky najdete v sekci Online přihlášky.

V podstránce Ke stažení najdete propozice soutěží, pozvánky, přihlášky a aktuální výsledkové listiny.

Výsledkové listiny z minulých ročníků jsou v podstránce Archiv, jednotlivé roky jsou zabaleny do RAR archivů, pro jejich rozbalení použijte např. WinRAR archiver.

Zadání a řešení okresních kol bývají dostupná cca po 14 dnech na webových stránkách soutěží.

Přesné definice kategorií naleznete v propozicích jednotlivých soutěží a na jejich webových stránkách.

 
 

 
Název  kategorie datum OK místo zodpovědná osoba
Předmětové soutěže        
Dějepisná olympiáda 8. a 9. třída 14.1.2020 Aula ZŠ E. Beneše Lucie Predajňová      
Dějepisná olympiáda 14.1.2020 Aula ZŠ E. Beneše Písek Lucie Predajňová
Olympiáda v českém jazyce 8. a 9 . třída 21.1.2020 Aula ZŠ E. Beneše Lucie Predajňová        
Olympiáda v českém jazyce 22.1.2020 DDM Písek Lucie Predajňová
Fyzikální olympiáda E a F 24.1.2020 1.ZŠ T.G.M. Milevsko Lucie Predajňová
Matematická olympiáda Z5 a Z9 29.1.2020 ZŠ T. Šobra Písek Lucie Predajňová
Olympiáda v německém jazyce IA, IB, IIA, IIB 6.2.2020 DDM Písek Lucie Predajňová        
Olympiáda v německém jazyce IIIA 19.2.2020 DDM Písek Lucie Predajňová
Soutěž v anglickém jazyce IA, IB 5.2.2020 DDM Písek Lucie Predajňová      
Soutěž v anglickém jazyce IIA, IIB 18.2.2020 DDM Písek Lucie Predajňová              
Soutěž v anglickém jazyce IIIA, IIIC 19.2.2020 DDM Písek Lucie Predajňová
Zeměpisná olympiáda A, B, C, D 26.2.2020   Lucie Predajňová
Chemická olympiáda D 4.3.2020 Gymnázium Písek Lucie Predajňová
Matematický klokan   20.3.2020   Karel Červenka
Matematická olympiáda Z6, Z7,Z9 7.4.2020
ZŠ T. Šobra Písek
Lucie Predajňová
Biologická olympiáda   8.4.2020 DDM Písek Lucie Predajňová
Biologická olympiáda 6, Z7, Z8 21.4.2020 DDM Písek Lucie Predajňová
Pythagoriáda 5.-8. třída 25.3.2020 ZŠ T. Šobra Písek Lucie Predajňová        
         
Umělecké soutěže        
Přehlídka dětských recitátorů I.,II.,III.,IV. 26.3.2020 Centrum kultury-loutkový s. Marie Petrová
Jihočeský zvonek OK I., II., III., IV. 16.4.2020 DDM Písek Marie Petrová
Sportovní soutěže        
         
         
         
         
               
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               
         
         

Soutěže pro školská zařízení jsou jako grantový projekt realizovány ve školním roce 2019/2020 s finanční účastí Jihočeského kraje.

 

Naši partneři