Novinky

11.09.2018 JAZYKOVÉ KURZY PRO SENIORY A VNOUČATA

POZOR!! V říjnu 2018 začíná další kolo JAZYKOVÝCH KURZŮ PRO SENIORY A VNOUČATA. Jedná se o kurz složený z 10 lekcí po 1 hodině. Výuka 1x týdně. Kurz je financován z prostředků Jihočeského kraje a pro účastníky je zdarma! Letos budou kurzy nově probíhat nejen v DDM, ale i na ZŠ J. K. Tyla. Obě generace si zde mohou osvojit některé jazykové návyky a naučit se základní slovní zásobu ke zvládnutí běžných situací v cizině, ale také touto formou nabízíme smysluplné trávení volného času a posílení vztahu mezi prarodiči a jejich vnoučaty. Výuka probíhá zábavnou, hravou formou za použití obrázků, písniček a skupinových aktivit. Novinkou je možnost využití tabletů pro zpestření výuky. Přihlášky jsou k dispozici v DDM na recepci nebo na internetových stránkách www.ddmpisek.cz v sekci kroužky ke stažení, na ZŠ J. K. Tyla. Kontaktní osoba: Marie Petrová Tel.: 778 412 496 E-mail: petrova@ddmpisek.cz

MŠMT Soutěže pro školy

Novinka! V letošním školním roce jsme zavedli online přihlašování do předmětových soutěží MŠMT. Přihlašovat žáky však mohou pouze garanti školních kol jednotlivých soutěží. Pokud se tento systém osvědčí, budeme nadále provozovat pouze online přihlášky. Přihlášky najdete v sekci Online přihlášky.

V podstránce Ke stažení najdete propozice soutěží, pozvánky, přihlášky a aktuální výsledkové listiny.

Výsledkové listiny z minulých ročníků jsou v podstránce Archiv, jednotlivé roky jsou zabaleny do RAR archivů, pro jejich rozbalení použijte např. WinRAR archiver.

Zadání a řešení okresních kol bývají dostupná cca po 14 dnech na webových stránkách soutěží.

Přesné definice kategorií naleznete v propozicích jednotlivých soutěží a na jejich webových stránkách.

Organizace předmětových soutěží ve školním roce 2018/2019: 
    prezence a vyúčtování jízdného  8:30 - 9:00 hodin
    zahájení soutěže                           9:00 hodin


 
 
Název  kategorie datum OK místo zodpovědná osoba
Předmětové soutěže        
Biologická olympiáda C 10.4.2019 DDM Písek Lucie Predajňová
Biologická olympiáda D 16.4.2019 DDM Písek Lucie Predajňová
Dějepisná olympiáda 8. a 9. třída 16.1.2019 Aula ZŠ E. Beneše Lucie Predajňová
Fyzikální olympiáda E a F 3.4.2019 DDM Písek Lucie Predajňová
Chemická olympiáda D 1.3.2019 Gymnázium Písek Lucie Predajňová
Matematická olympiáda Z5 a Z9 30.1.2019 ZŠ T. Šobra Písek Lucie Predajňová
Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8 9.4.2019 ZŠ T. Šobra Písek Lucie Predajňová
Matematický klokan   22.3.2019   Karel Červenka
Olympiáda v českém jazyce OČJ I. 39.1.2019 Aula ZŠ E. Beneše Lucie Predajňová
Olympiáda v českém jazyce OČJ II. 28.1.2019 DDM Písek Lucie Predajňová
Pythagoriáda 5.-8. třída 29.5.2019 ZŠ T. Šobra Písek Lucie Predajňová
Soutěž v německém jazyce IA, IB, IIA, III A 11.2.2019 DDM Písek Lucie Predajňová
Soutěž v anglickém jazyce IA, IB 13.2.2019 DDM Písek Lucie Predajňová
Soutěž v anglickém jazyce IIA, IIB 14.2.2019 DDM Písek Lucie Predajňová
Soutěž v anglickém jazyce IIIA 15.2.2019 DDM Písek Lucie Predajňová
Zeměpisná olympiáda A, B, C, D 20.02.2019 ZŠ J. K. Tyla Lucie Predajňová
         
Umělecké soutěže        
         
         
Sportovní soutěže        
OF  ve florbale dívek - ve spolupráci s AŠSK III. 15.11.2018 Oblouková hala Písek  
OFve florbale chlapců - ve spolupráci s AŠSK IV. 27.11.2018 Oblouková hala Písek  
OF v házené dívek a chlapců IV. 8.1.2019 Oblouková hala Písek  
OF ve florbale dívek IV., V. 15.1.2019 Oblouková hala Písek  
OF ve florbale smíšených družstev II. 24.1.2019 Oblouková hala Písek  
OF ve florbale chlapců V. 5.2.2019 Oblouková hala Písek  
OF v přehazované smíšených družstev II. 6.2.2019    
OF v minikopané chlapců a dívek IV. 12.3.2019 Oblouková hala Písek  
OF v basketbale dívek a chlapců IV. 14.3.2019 Sportovní hala Písek  
OF ve vybíjené dívek II. 20.3.2019    
OF ve vybíjené - otevřená k. CH+D II. 21.3.2019    
OF ve volejbale dívek a chlapců IV. 16.4.2019 Gymnázium Písek  
Atletický trojboj - smíšená družstva II. 17.4.2019
Atletický stadion Písek
 
OF ve fotbale V. 23.4.2019 FC Písek  
OF v minikopané McDonaldsCup 2. - 3. třída 24.4.2019 FC Písek  
OF v minikopané McDonaldsCup
4. - 5. třída 25.4.2019 FC Písek  
Štafetový pohár - spolupráce s ČAS a AŠSK I., II. 30.4.2019
Atletický stadion Písek
 
Pohár rozhlasu III., IV. 7.5.2019 Atletický stadion Písek  
Atletický čtyřboj III., IV. 22.5.2019 Atletický stadion Písek  
Dopravní soutěž mladých cyklistů   15.5.2019 Areál Dukla  Karel Červenka

Soutěže pro školská zařízení jsou jako grantový projekt realizovány ve školním roce 2018/2019 s finanční účastí Jihočeského kraje.

 

Naši partneři