Online přihlášky do OK předmětových soutěží

Po vyplnění online přihlášky Vám na zadaný email přijde shrnutí vyplněných údajů a také odkaz zpět na tuto přihlášku pro případné změny údajů. Tento email, prosím, nemažte a uschovejte jej pro případné změny účastníků.

Online přihlášky jsou potvrzovány pouze automatickou odpovědí z Google formulářů na uvedený email (zkontrolujte prosím i spam)

Chemická olympiáda v letošním roce zavedla povinné online přihlašování ve všech kolech (ŠK, OK, KK atd.) přes jejich webové stránky. Do okresních kol žáky přihlašují školní garanti.

 
AjO kat. společně I.A+I.B  
AjO kat. II.A a II.B  
AjO kat III.A  
BiO kat. C  
BiO kat. D  
ČjO kat. I.  
ČjO kat II.  
DěO  
FyO kat. E a F  
ChO kat. D  
MaO Z5 a Z9  
MaO Z6, Z7, Z8  
NjO kat. společně I.A+I.B, II.A  
NjO kat. III.A  
Pythagoriáda kat. 5,6,7,8  
ZeO kat. A,B,C,D