MŠMT Soutěže pro školy

Přihlašování na soutěže MŠMT probíhá pomocí online přihlášky. Přihlašovat žáky však mohou pouze garanti školních kol jednotlivých soutěží.
Přihlášky najdete v sekci Online přihlášky.

V podstránce Ke stažení najdete propozice soutěží, pozvánky, přihlášky a aktuální výsledkové listiny.

Výsledkové listiny z minulých ročníků jsou v podstránce Archiv, jednotlivé roky jsou zabaleny do RAR archivů, pro jejich rozbalení použijte např. WinRAR archiver.

Zadání a řešení okresních kol bývají dostupná cca po 14 dnech na webových stránkách soutěží.

Přesné definice kategorií naleznete v propozicích jednotlivých soutěží a na jejich webových stránkách.

 
 

 
Název  kategorie datum OK místo zodpovědná osoba
Předmětové soutěže        
Dějepisná olympiáda 8. a 9. třída 19.1.2021 kmenová škola Lucie Predajňová      
Dějepisná olympiáda 18.1.2021 kmenová škola Lucie Predajňová
Olympiáda v českém jazyce 26.1.2021 kmenová škola Lucie Predajňová    
Matematická olympiáda  Z9 27.1.2021 kmenová škola Lucie Predajňová
Olympiáda v českém jazyce 8. a 9 . třída 28.1.2021 kmenová škola Lucie Predajňová      
Olympiáda v německém jazyce IA, IB, IIA, IIB do 28.02.2021 kmenová škola Lucie Predajňová        
Olympiáda v německém jazyce IIIA
do 28.02.2021
kmenová škola Lucie Predajňová
Soutěž v anglickém jazyce IA, IB
do 28.02.2021
kmenová škola Lucie Predajňová      
Soutěž v anglickém jazyce IIA, IIB
do 28.02.2021
kmenová škola Lucie Predajňová              
Soutěž v anglickém jazyce IIIA, IIIC
do 28.02.2021
kmenová škola Lucie Predajňová
Zeměpisná olympiáda A, B, C, D 17.2.2021 kmenová škola Lucie Predajňová
Chemická olympiáda D 25.02.-2.3.2021 kmenová škola Lucie Predajňová      
Fyzikální olympiáda E a F 18.3.2021 kmenová škola Lucie Predajňová        
Matematický klokan   19.3.2021 kmenová škola Karel Červenka
Matematická olympiáda Z6, Z7,Z9 31.3.2021
kmenová škola
Lucie Predajňová
Biologická olympiáda D zrušeno   Lucie Predajňová      
Biologická olympiáda C zrušeno   Lucie Predajňová
Matematická olympiáda Z5 19.05.2021 kmenová škola Lucie Predajňová        
         
Umělecké soutěže        
Přehlídka dětských recitátorů I.,II.,III.,IV. zrušeno   Marie Petrová
Jihočeský zvonek OK I., II., III., IV. zrušeno   Marie Petrová
         
Sportovní soutěže        
Ve školním roce 2020/2021 MŠMT sportovní soutěže nevyhlašuje.        
         
         
               
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               
         
         

Soutěže pro školská zařízení jsou jako grantový projekt realizovány ve školním roce 2020/2021 s finanční účastí Jihočeského kraje.